Karedusmõõtja | Mõõteseadmed | BBT

Karedusmõõtja

Pinnakareduse mõõtja

Pinnakareduse mõõtja

Pinnaprofiili mõõteriistad 

Miks on pinnaprofiili (pinnakareduse) mõõtmine oluline? 

Terast puhastatakse sageli enne värvimist abrasiivpritsiga või muul viisil. Saadud “pinnaprofiili” kõrgus tipust oruni ehk pinnakaredus on pealekantud värvi ja muude kaitsekatete toimimise seisukohalt kriitiline ja määrav tegur. Liiga madal pinnaprofiili kõrgus võib vähendada katte sideme tugevust (adhesiooni). Liiga kõrged karestusest tingitud tipud võivad saada ebapiisava katvuse, mis põhjustab enneaegset roostetamist ja sageli nõuab ankurprofiili katmiseks lisavärvi (ja selle pealekandmiseks tööjõukulusid). 

Viimase 15 aasta jooksul tehtud uued uuringud on näidanud, et pinnakaredus ei ole ainus oluline parameeter. On näidatud, et piikide tihedus (tuntud ka kui piikide arv), pinnaprofiili piikide arv pindalaühiku kohta, on katte nakkuvuse ja korrosioonikindluse tugev määraja. Uuringud on leidnud, et piigi tihedus võib olla parem katte jõudluse ennustaja kui tipu ja oru kõrgus. 

Pinnaprofiili kõrgus võib olla asjakohane ka teistes tööstusharudes, et mõõta libisemiskindlate pindade profiili kõrgust ja hinnata betooni pinnaprofiili (CSP) enne betoonile katmist. 

Rohkem infot Defelsko karedusmõõtja kohta.