Nordson HDLV tehnoloogia | Pulbervärvi seadmed | BBT

Nordson HDLV tehnoloogia

Nordson HDLV pulbervärvimise tehnoloogia

Nordson HDLV pulbervärvimise tehnoloogia

Tegemist on Nordsoni poolt juba üle 10 aasta tagasi alustatud revolutsiooniga pulbervärvimise vallas – saavutada suurem tootlikkus parema kvaliteediga, võrreldes senise injektor-tehnoloogiaga. 

Vaata lisainfot ka Nordsoni kodulehelt ning tutvustavat Nordson HDLV videot.

HDLV-TEHNOLOOGIA PÕHIMÕTE 

HDLV – High Dense, Low Volume – tähendab, et pulbervärvimise protsessis edastatakse suure tihedusega pulbrivoog madala õhuhulgaga. HD-tehnoloogia puhul pulbrit ei transpordita pulbrinõust püstoliteni mitte suruõhuga, nagu senised injektor-süsteemid seda teevad. Värvipulbrit siirdatakse mööda olulisemalt peenemat voolikut (Nordsoni puhul 4,5 mm voolik versus 11 mm injektoril) 2-kambrilise kuivaine vaakumpumbaga, mille puhul voolikus ei kulge suures koguses õhku, vaid ainult pulber. Värvilehvikusse lisatakse hajutusõhku ühtlase lehviku moodustamiseks alles värvipüstolis pulbri düüsist väljumisel.  

HDLV-TEHNOLOOGIA EELISED 

  • Ka suurema pulbritootlikkusega ei kaasne õhukoguse suurenemine, mida vajataks vaid värvipulbri injektoris vaakumi tekitamiseks ja pulbri siirdamiseks, vaid pulbrilehvik jääb alati ühtlaseks ja rahulikuks. Suurem õhukogus pulbervärvimisel tekitab alati tarbetut pulbri möödapihustust, tootelt tagasipõrkumist, õhukeeriseid ja vähendab oluliselt laadimisefektiivsust ja nurkadesse ning kitsastesse kohtadesse värvipulbri nakkumist, nö. puhudes pulbri lihtsalt laiali, mitte toote peale. 
  • Injektor-tehnoloogiast oluliselt kiirem pulbervärvimine, kuna pumba tootlikkus on üle kahe korra suurem ja värv läheb kohe sinna, kuhu vaja. Värvija ei pea värvipüstoliga tegema keerukaid trikke, et keerulisi kohti kvaliteetselt katta. Lisaks märgatav pulbri kokkuhoid, kuna puudub suur õhuvool, mis kannaks pulbri tootest mööda. 
  • Pumba tööiga enne kuluosade vahetust on 4000 tundi. Selle aja jooksul on tagatud samade seadistustega alati täpselt sama värvipulbri kogus. Injektori düüsi kulumine muudab juba paarisaja tunni möödudes pulbri pealetulekut kuni 30% ja selle tõttu on vaja seadeid pidevalt muuta ning ühtlast kihipaksust on igal juhul keeruline saavutada. Eri pulbrid kulutavad düüse erineva kiirusega ning selle pidev jälgimine ja pulbritootlikkuse ümberseadistamine sama tulemuse tagamiseks on äärmiselt ebamugav ja ebatäpne. 
  • HD-tehnoloogia pulbervärvimisel võimaldab saavutada ka õhukeste kihipaksuste ja keeruliste toodete puhul ühtlase õhukese kihi. Oluliselt kergem on nö. spetsiaalsete õhukese kihi pulbrite kasutamine ja saada tulemuseks ühtlane 30-40 μ pulbervärvi kiht. See tagab märgatava pulbri ja tööaja kokkuhoiu, kui selline kihipaksus on piisav või ette nähtud. 
  • Enneolematu värvipulbri pealetuleku reageerimisaeg püstoli käivitamisel-sulgemisel. Puuduvad irregulaarsed pulbripahvakad, mis võivad toote praagiks muuta ja nõuda kas lihvimist või ülevärvimist või lausa toote utiliseerimist. 
  • Tänu oluliselt peenemale pulbrivoolikule on püstoleid väga mugav käes hoida ja liigutada. 

Eestis on mitmeid HDLV tehnoloogia kasutajaid, kelle juures on võimalik selle eelistes ise veenduda. Samuti on võimalik teha Nordsoni Saksamaa laboris testvärvimisi teie toodetele.